Bij de groei van de stad staan leefbaarheid en kwaliteit voorop.
4000 nieuwe bomen in de komende 4 jaar, oppervlakte met bladeren 5% omhoog.
Eenzaamheid tegengaan: vroeg signaleren en laagdrempelige hulp bieden. 
Meer fietsparkeerplekken om het fietsgebruik te stimuleren.
Een betere luchtkwaliteit door schone stadsdistributie.
Nieuwbouw voor senioren in de eigen wijk ter bevordering van de doorstroming.
Nieuwe grachten als wateropslag bij hevige regenval.
Haarlem is een regenbooggemeente. We bestrijden elke vorm van discriminatie.
Het Haarlemse wegennet ontlasten door aanleg van de Velserboog. 
Meer sport- en spelvoorzieningen in de buitenlucht. 
Tijdelijke mobiele camerabewaking in gebieden waar narigheid plaatsvindt. 
Niet bouwen in de groene randen om de stad, Polders en Westelijk Tuinbouwgebied.
Een brede school voor voortgezet onderwijs in Schalkwijk.
30 kilometer per uur is de norm. De hoofdroutes van de auto en OV zijn hierop de uitzondering.
De Waarderpolder als hoogwaardig bedrijventerrein, hier hoort geen woningbouw. 
Meer veilige en groene speelpleinen.
Extra zitgelegenheden door de hele stad en de straatverlichting moet het altijd doen.
Snel en zonder overstappen naar de Zuidas, Schiphol en de Bijlmer.
Extra investeren in scholen.
Minder meeuwenoverlast met afsluitbare afvalbakken.
Aanbod sociale huurwoningen vergroten.
Volks-, doe- en schooltuinen vinden wij heel belangrijk.
Een veilige dijk voor bezoekers en bewoners van Spaarndam.
lightrail in de regio CDA Haarlem
Lightrail in de regio.