Meer veilige en groene speelpleinen
Meer zichtbare handhaving en cameratoezicht
Meer zorg en hulp voor kwetsbare mensen
Extra zitgelegenheden door de hele stad en
de straatverlichting moet het altijd doen
Snel en zonder overstappen naar de Zuidas, Schiphol en de Bijlmer

Verdubbelen van de Oudeweg en
Velserbroek verbinden met de A9

Extra investeren in scholen
1.700 Extra bomen planten
Aanbod sociale huurwoningen vergroten
Succesvolle projecten als TripleThreaT, TurnOver en het buurtvaderproject uitbreiden
Minder meeuwenoverlast met afsluitbare afvalbakken
Kleinschalige evenementen ondersteunen zoals het Huiskamerfestival, ProefPark en Parksessies
Nieuwe noodzakelijke binnensport accomodaties
o.a. voor sportclub HLC
Nieuwe aantrekkelijke inrichting voor de Cronjéstraat
Nieuwe aantrekkelijke inrichting Amsterdamstraat
Een gemeenteloket in Schalkwijk
Een nieuw zwembad en een beachvolleybalclub
De Waarderpolder houden we voor werk
Volks-, doe- en schooltuinen vinden wij heel belangrijk
We ondersteunen initiatieven om het Drostemannetje in Haarlem te houden
Een veilige dijk voor bezoekers en bewoners van Spaarndam
De Honkbalweek houden we in Haarlem
lightrail in de regio CDA Haarlem
Lightrail in de regio