ONDERWIJS EN CULTUUR

Haarlem biedt onderwijs aan op alle niveaus, toegankelijk voor alle scholieren en studenten. Het onderwijsaanbod is divers, zowel in onderwijsvorm als geloofsovertuiging. Lessen vinden plaats in kleine groepen waar ruimte is voor differentiatie en aandacht voor het kind. Digitalisering en vernieuwing zijn een waardevolle aanvulling op de klassikale werkwijze.

WAT WIL CDA HAARLEM:

 • Een brede school voor voortgezet onderwijs in Schalkwijk in aanvulling op het Rudolf Steiner College.
 • Investeren in groene schoolpleinen en het starten van een offensief om alle kinderen les te laten krijgen in goed geventileerde schoolgebouwen.
 • Verbeterde verkeersveiligheid rondom scholen en andere maatschappelijke voorzieningen.
 • Ondersteunen van leesinitiatieven zoals de VoorleesExpress om laaggeletterdheid tegen te gaan.
 • Voldoende stageplaatsen voor (MBO-)leerlingen helpen realiseren.
 • Multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen, maar natuurlijk niet ten koste van de onderwijsfunctie.
 • Een passende locatie voor de Haarlemse Wereldmuziekschool. 
 • Jongeren in aanraking brengen met erfgoed en musea. Alle Haarlemse basisschoolscholieren bezoeken ten minste twee keer in hun schoolperiode een museum of erfgoedlocatie.
 • Culturele evenementen die echt ‘de Haarlemse maat’ hebben en aansluiten bij alle bevolkingsgroepen: zoals Parksessies in de Hout, het huiskamerfestival in de Vijfhoek of een Spoken Word festival in Schalkwijk.
 • De toekomst van het Frans Hals Museum zeker stellen en daarmee het beheer van de gemeentelijke collectie.
 • Doelmatige besteding van cultuurgelden, waarbij er ruim aandacht is voor het stimuleren van Haarlemse en Spaarndamse initiatieven die mensen samenbrengen en verenigen. Wij omarmen het initiatief Beeldengalerij op de Dreef.

Meer weten over onze onderwijs- en cultuurambities in Haarlem?
Lees het hoofdstuk Onderwijs en Cultuur in onze Stadsvisie Haarlem 2050.

IN DE AFGELOPEN 4 JAAR: 

 • Hebben we de culturele sector door de Coronacrisis geholpen. 
 • Hebben we geld gereserveerd voor de vernieuwing en verduurzaming van alle bibliotheekvestigingen. 
 • Hebben we het Museum van de Geest (Dolhuys) en Frans Hals Museum financieel ondersteund en hebben we een bijdrage geleverd aan de restauratie van het Müllerorgel in de Sint Bavokerk.