Stadsvisie

Haarlemmers en Spaandammers hebben de stad en het dorp in hun hart gesloten. De combinatie van de historische binnenstad, grootstedelijke voorzieningen, de geborgenheid van een dorp en de ligging bij de duinen zorgen voor deze liefde. Wij noemen dit de Haarlemse Maat. 

Ook in 2050 staat deze Haarlemse Maat op de eerste plaats. Om dit te borgen is een visie op de toekomst noodzakelijk. Wij kunnen alleen de juiste besluiten nemen als wij weten welke richting we op willen gaan. Een visie leidt tot duidelijkheid, consistentie en samenhang in de besluiten die wij nu gaan nemen. Besluiten die ervoor zorgen dat toekomstige generaties van dezelfde Haarlemse kwaliteiten kunnen genieten als wij op dit moment ervaren. 

Deze visie geeft in tien thema’s weer hoe het CDA Haarlem in 2050 voor zich ziet. Het is een visie op hoofdlijnen; de verkiezingsprogramma’s geven de concrete invulling voor de korte termijn. Deze visie vormt een handvat bij het tot stand komen van het verkiezingsprogramma. 

Lees hier de stadsvisie