ANBI

De Stichting Fractieondersteuning CDA Haarlem is als ANBI geregistreerd bij de belastingdienst.

Contactgegevens:
Grote Markt 2
2011 RD Haarlem
E-mail: fractiecdahaarlem@gmail.com

RSIN : 8188.04.336

Samenstelling Bestuur
Voorzitter: P.J. Oppenhuis
Penningmeester: A.R. Dreijer

Beleidsplan:
Bekijk hier ons verkiezingsprogramma

Actueel verslag:
Actueel verslag

Financiële verantwoording: 
Bekijk hier de Jaarrekening 2018
Bekijk hier de Jaarrekening 2019
Bekijk hier de Jaarrekening 2020
Bekijk hier de Jaarrekening 2021 
Bekijk hier de Jaarrekening 2022
Bekijk hier de Jaarrekening 2023

Algemene toelichting
Stichting Fractieondersteuning CDA Haarlem (de Stichting) is opgericht op zeven december 2007 en is statutair gevestigd op Grote Markt 2 te Haarlem. De doelstelling van de stichting is het realiseren van personele ondersteuning in de zin van de verordening geldelijke voorzieningen raadsleden, wethouders, commissieleden en fracties, van de fractie van het Christen-Democratisch Appèl (CDA) in de gemeenteraad van Haarlem.
De Stichting beoogt niet het maken van winst.
De Stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34289036.

Fractiegelden
De Stichting ontvangt van de Gemeente Haarlem fractiegelden in lijn met de toepasselijke verordeningen van de Gemeente Haarlem.

Vrijwilligersvergoeding
De Stichting verstrekt vrijwilligersvergoedingen aan de schaduwraadsleden en de fractiemedewerkers.

Beloningsbeleid
De bestuurders van de stichting verrichten hun werk onbezoldigd.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
De stichting krijgt 1 maal per jaar een bedrag van de gemeente ter ondersteuning van fracties.
De stichting heeft verder geen andere inkomsten.

Met de bijdrage van de gemeente betalen we o.a. de vrijwilligersvergoedingen, eventueel bepaalde trainingen en kantoorbenodigdheden.

Het geld blijft op de zakelijke rekening van de Stichting staan. Er wordt dus niet belegd o.i.d. .

De stichting stuurt periodiek een verantwoording van de uitgaven naar de gemeente.

Eens per jaar berekent de gemeente aan de hand van de verantwoordingsrapporten hoeveel geld we weer moeten terugstorten. In principe is dat alles wat we niet hebben uitgegeven van het bedrag dat we van de gemeente hebben gekregen.