NATUUR

Haarlem is een stad met ruimte voor natuur en water.
We zorgen voor het groen in de stad, dorp en regio – groen blijft groen, dat geven we niet op. We koesteren de groene randen om onze stad, de duinen en de polders. De stad is fris en gezond. Er is voldoende ruimte om het water op te vangen en de bomen bieden verkoeling tegen de hitte.

WAT WIL CDA HAARLEM:

 • Geen bebouwing in de groene randen rondom de stad. De Zuiderpolder, Veerpolder, Hekslootpolder, Verenigde polders en het Westelijk Tuingebied blijven groen. 
 • Binnen 300 meter van elke woning zijn groen en bomen.
 • Behoud van alle bestaande volks-, moes- en doetuinen. Bij nieuwbouw kijken we of nieuwe tuinen kunnen worden toegevoegd. 
 • Met schoolbesturen kijken we naar uitbreiding van het aantal schooltuinen en gaan we schoolpleinen vergroenen. 
 • De gemeente aanpassen aan klimaatverandering. Meer bomen, groene daken en muren bedekken met planten vermindert de hitte in de stad. Braakliggende terreinen gaan we tijdelijk vergroenen. 
 • Water terug in de Papentorenvest, Oostersingel en Amsterdamse vaart. Deze grachten dienen als wateropslag bij hevige regenval.
 • Bomen zien als een investering in plaats van een kostenpost. Ze vangen CO2 op en ontlasten met zware regenval. Daarom compenseren we eventueel verlies van groen en bomen bij bouwprojecten en planten we in Haarlem 4.000 nieuwe bomen in de komende vier jaar en gaat het totale bladoppervlak met 5% omhoog.
 • De tuin van het Provinciehuis overdag weer openstellen voor publiek. 
 • Biodiversiteit stimuleren en natuurinclusief bouwen. Samen met bewoners en woningbouwverenigingen gaan we Haarlem wijk voor wijk vergroenen. Naar voorbeeld van de Indische Buurt. 
 • Drie keer per jaar organiseren we een tegelwipdag waarbij we samen met de buurt en Spaarnelanden geveltuinen en perkjes aanleggen. 

Meer weten over onze natuurambities in Haarlem?
Lees het hoofdstuk Natuur in onze Stadsvisie Haarlem 2050. 

IN DE AFGELOPEN 4 JAAR: 

 • Hebben we verdeeld over Haarlem en Spaarndam 1.700 bomen geplant. 
 • Hebben we een Stadsecoloog aangesteld die zich dagelijks inzet voor meer biodiversiteit. 
 • Hebben we De Put van Peet (Zuiderpolder), volkstuin Nooitrust (Houtvaartkwartier) en de JP Coenlaan (De Krim) onbebouwd en daarmee groen weten te houden.