UITSTRALING 

De vele monumentale gebouwen en parken geven de allure die Haarlem zo aantrekkelijk maakt voor haar inwoners en bezoekers. De stad is trots op haar erfgoed, en investeert daarom in monumentenzorg en behoud. De stad is schoon en verzorgd. Er stroomt weer water door de Amsterdamse Vaart, Papentorensingel en de Oostersingel. 
Toerisme mag de leefkwaliteit van de bewoners van Haarlem en Spaarndam niet negatief beïnvloeden.

WAT WIL CDA HAARLEM:

 • Investeren in een hoger kwaliteitsniveau van de openbare ruimte. Een opruimactie van overbodige verkeersborden. 
 • De rode loper gaat uit voor de fiets. Er komen meer fietsenstallingen om het fietsgebruik te stimuleren. 
 • Een Haarlemse maat in het toerisme. Een halt toeroepen aan de uitbreiding van de hotelcapaciteit en doorlopende verhuur van woningen aan toeristen. 
 • Bevorderen van het karakteristieke (winkel)aanbod van Haarlem, gericht op bezoekers die Haarlem om haar eigenheid waarderen. Dus bijvoorbeeld geen Nutella-winkels.
 • Aanpak van de rattenproblematiek in de verschillende wijken in de stad. 
 • Ontsluiten van de mooie parels van Haarlem buiten de binnenstad zoals de Koepelkathedraal. De bewegwijzering wordt verbeterd en Haarlem Marketing neemt deze parels mee in de communicatie van bijzondere plekken voorbij de binnenstad.
 • Kleppen op alle gemeentelijke afvalbakken om overlast van meeuwen te voorkomen. 
 • Geen verloedering van ligplaatsen in de grachten. Een beter regime voor het onderhouden van de ligplaats en boot. Niet-Haarlemmers kunnen geen aanspraak meer maken op een ligplaats.
 • Bescherming van erfgoed in Haarlem.
  – We richten een Monumentenloket op waar iedere Haarlemmer terecht kan met vragen over bijvoorbeeld verduurzaming van monumenten.
  – Op basis van een kerkenvisie worden creatief nieuwe functies gerealiseerd voor leegstaand religieus erfgoed. 
 • We staan positief tegenover deelconcepten. Een betere ordening van geparkeerde deelscooters (en eventueel deelfietsen en deelsteps) komt de stad ten goede.
 • Langdurig bezethouden van parkeerplaatsen in de wijken tegengaan.
 • Meer (werkende) fonteinen op de pleinen.

Meer weten over onze ambities over de uitstraling van Haarlem?
Lees het hoofdstuk Uitstraling in onze Stadsvisie Haarlem 2050. 

IN DE AFGELOPEN 4 JAAR: 

 • Hebben we een succesvolle aanpak van ratten in het Vondelkwartier opgezet en hebben we een verbod op het voeren van meeuwen ingevoerd. 
 • Hebben we een halt toegeroepen aan de uitbreiding van de hotelcapaciteit om de grote toestroom van toeristen te beperken. 
 • Hebben we de toeristische verhuur van woningen (zoals Airbnb) beperkt tot maximaal 30 dagen per jaar.