WERKEN

Haarlem is een levendige stad waar mensen wonen en wérken – geen slaapstad. Er is voldoende ruimte om te ondernemen en innoveren. 
De stad biedt ondersteuning waar mogelijk, want bedrijven en ondernemers creëren banen en welvaart. We hebben een gevarieerd winkelaanbod en een gastvrije horeca.
De komende periode staat in het teken van herstel van de lokale economie. We dragen ervoor zorg dat ondernemers hun activiteiten weer verder kunnen ontwikkelen. Met elkaar creëren we een gezond en stabiel fundament van waaruit weer ruimte ontstaat voor innovatie en vernieuwing. 

WAT WIL CDA HAARLEM:

  • De Waarderpolder als hoogwaardig bedrijventerrein, waar geen woningbouw plaatsvindt. Niet nu en niet in de toekomst. Hiermee wordt het Haarlemse midden- en kleinbedrijf gekoesterd en geven we ruimte aan meer werkgelegenheid.
  • Flexibele hubs met werkplekken in wijken waar Haarlemmers die thuiswerken gebruik van kunnen maken.
  • Ondersteunen van de Haarlemse ondernemers door lokale inkoop te stimuleren.
  • Gebiedsregisseurs voor de winkelgebieden en het bedrijventerrein. Haarlem Marketing ondersteunt in de promotie van de winkelgebieden. 
  • Een levendig en kwalitatief hoogwaardig centrumgebied waar geen leegstand is en waar winkelen een aangename beleving is.
  • Een autovrije en opgeknapte Cronjéstraat met meer ruimte voor groen. De overkappingen aan weerszijden worden vervangen.
  • Schalkstad krijgt de aandacht die het verdient: goed bereikbaar met openbaar vervoer of eigen vervoer en voldoende parkeergelegenheid. 

Meer weten over onze werkambities in Haarlem?
Lees het hoofdstuk Werken in onze Stadsvisie Haarlem 2050. 

IN DE AFGELOPEN 4 JAAR: 

  • Zijn we tot een opwaardering van het winkelcentrum Schalkwijk gekomen waar binnenkort ook een Foodhal zal worden geopend. 
  • Hebben we ondernemers (waaronder de horeca) door de coronacrisis geholpen. Bijvoorbeeld door uitbreiding van terrasvergunningen, uitstel van betaling van heffingen en snelle betaling van rekeningen. 
  • Hebben we het convenant Waarderpolder getekend met de Industriekring Haarlem. Hiermee hebben we zeker gesteld dat de Waarderpolder zich verder kan ontwikkelen tot een duurzaam en toonaangevend bedrijventerrein.