SAMENLEVEN

In Haarlem doet iedereen mee. Het maakt de stad levendig en krachtig, divers en inclusief. De familie is voor mensen hun fundament. Maar ook andere sociale ontmoetingen bieden ontplooiingskansen, geborgenheid en waardering. Velen vinden dit in het verenigingsleven of in de kerk, tempel of moskee. 
De gemeente erkent het belang van ontmoeting, en biedt ruimte en ondersteuning waar mogelijk. We zijn een veilige gemeente. Criminaliteit, overlast en vandalisme pakken we aan.

WAT WIL CDA HAARLEM:

 • Strijden tegen elke vorm van discriminatie; iedereen moet zich veilig, gerespecteerd en geaccepteerd voelen.
 • Haarlem is een regenbooggemeente. Dit zijn gemeenten die zich inzetten voor de acceptatie van LHBTIQ+. Bevordering van sociale acceptatie van LHBTIQ+ heeft onze volle aandacht.
 • Woongroepen voor LHBTIQ+ ouderen zijn een belangrijk middel om eenzaamheid tegen te gaan. Dat geldt ook voor de Roze Salon Haarlem. 
 • Extra aandacht voor zelfdoding bij (LHBTIQ+)-jongeren is noodzakelijk.
 • Betere toegankelijkheid voor mindervaliden. Zeker in gebieden die zijn ingericht als voetgangersgebied zoals het centrum. 
 • Tijdelijke mobiele camerabewaking in gebieden waar narigheid plaatsvindt of wordt verwacht.
 • Geen verruiming van de sluitingstijden van de horeca. 
 • De inrichting van speelplekken vindt in overleg met de wijk plaats. Ook steunt de gemeente buurtinitiatieven voor speelplekken; zo nodig met cofinanciering. 
 • In overleg met de Islamitische Raad een geschikte plaats bepalen voor een Islamitische begraafplaats.
 • Stimuleren dat zingevingsvragen onderdeel zijn van het maatschappelijk debat. Zingevingsvragen zijn niet alleen voor achter de voordeur. 
 • Toegankelijke plekken voor jongeren om elkaar te ontmoeten. 
 • Familie en gezin steunen in de opvoeding en er zijn wanneer het even niet lekker loopt. Ondersteuners, waaronder de sociaal wijkteams en de Centra voor Jeugd en Gezin werken optimaal en oplossingsgericht met elkaar samen. 

Meer weten over onze ambities over samenleven in Haarlem?
Lees het hoofdstuk Samenleven in onze Stadsvisie Haarlem 2050. 

IN DE AFGELOPEN 4 JAAR: 

 • Overlast in Reinaldapark (Parkwijk) wordt aangepakt. Een verbod op het gebruik van lachgas in de openbare ruimte is ingesteld. 
 • Hebben we wifi-tracking in het centrumgebied gestopt om de privacy van de inwoners te beschermen. 
 • Is de Verklaring Gelijke Behandeling in de Sport door de overgrote meerderheid van Haarlemse sportverenigingen getekend.