DE HAARLEMSE MAAT

Haarlemmers en Spaarndammers hebben de stad en het dorp in hun hart gesloten. De combinatie van de historische binnenstad, grootstedelijke voorzieningen, de geborgenheid van een dorp en de ligging bij de duinen zorgen voor deze liefde. Wij noemen dit de Haarlemse Maat. 

Ook voor de jaren 2022 – 2026 staat deze Haarlemse Maat op de eerste plaats.
Het verkiezingsprogramma geeft in elf thema’s een concrete invulling aan de besluiten die wij in Haarlem willen nemen. Besluiten die ervoor zorgen dat toekomstige generaties van tenminste dezelfde Haarlemse kwaliteiten kunnen genieten als wij op dit moment. 

Uitdagingen
De uitdagingen voor de komende jaren zijn groot. Veel mensen, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben nog te kampen met de gevolgen van de Coronacrisis. We zijn er voorlopig nog niet. Er wordt op veel fronten solidariteit gevraagd. We hebben rekening te houden met het Coronavirus dat voor langere tijd invloed zal blijven uitoefenen op ons leven. 

De woningmarkt is krap. Veel mensen zijn nog op zoek naar een passende woning. Het klimaat verandert en stelt ons voor de opgave om ons leven en onze leefomgeving daarop aan te passen. Dat geldt ook voor onze energievoorziening. We zullen met elkaar de omslag maken naar andere energiebronnen. De ruimte is echter schaars. 

We zullen verstandig met die ruimte om moeten gaan om de stad prettig leefbaar en in alle opzichten gezond te houden. We willen een goede balans tussen wonen, werken, ontspanning en natuur. Meer inwoners in onze gemeente vraagt meer van het vermogen van ons allemaal om goed met elkaar samen te leven. 

Wij zijn er klaar voor. Doe je mee?
CDA Haarlem is klaar om samen met jou deze uitdagingen aan te gaan en onze gemeente verder vorm te geven naar de Haarlemse Maat. 

Met jouw steun gaat dat lukken!

RON DREIJER
Lijsttrekker CDA Haarlem