BESTUUR   

Voor Haarlem is het belangrijk dat zij een goedwerkende gemeentelijke organisatie heeft. Een organisatie die dicht bij haar burgers staat, die communiceert en benaderbaar is. Een organisatie die luistert en haar inwoners en bedrijven bijstaat. Een organisatie die zorgvuldig omgaat met haar geld, en investeert in haar toekomst, haar personeel en technologiesystemen.
Kortom, een betrouwbaar en toegankelijk bestuur.

WAT WIL CDA HAARLEM:

 • Rechtsbescherming voor iedereen, niet alleen voor financieel weerbare en juridisch onderlegde burgers. 
 • Een loket voor burgers die zichzelf niet kunnen redden in het contact met de gemeente. Er wordt net zolang gezocht tot een oplossing is gevonden die recht doet aan de situatie. 
 • Een toegankelijke gemeente: bewoners met klachten en ideeën worden snel en adequaat geholpen. 
 • Een transparante gemeente. De informatie van de gemeente wordt actief verstrekt en is goed en tijdig toegankelijk voor iedereen. Informatie is openbaar, tenzij de wet dit verhinderd. 
 • De gemeente stelt zich kwetsbaar op en is uitnodigend om te worden gecontroleerd. Natuurlijk worden er fouten gemaakt, maar er moet een cultuur zijn om van fouten te leren. 
 • De gemeente is transparant over apparatuur en technologie in de openbare ruimte waarmee data wordt verzameld. Dataverzameling staat ten dienste van het maatschappelijk belang en de leefbaarheid. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het beschikkingsrecht van het individu. 
 • Een solide gemeentelijke financiële positie. Voorgenomen investeringen worden daadwerkelijk gerealiseerd. Dit vereist een strakke sturing. 
 • Burgers worden actief betrokken bij de ontwikkeling van de stad. U bent van harte uitgenodigd om mee te praten en mee te denken bij het maken van plannen en beleid. U bent ook uitgenodigd om gebruik te maken van uw inspraakmogelijkheden. Tegelijkertijd heeft de gemeenteraad de verantwoordelijkheid om u te vertegenwoordigen en besluiten te nemen. Wij vertrouwen in de kracht van de vertegenwoordigende democratie. 

IN DE AFGELOPEN 4 JAAR: 

 • Controle op de naleving van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). 
 • Ondanks Corona is het weerstandsvermogen van de gemeente sterk verbeterd en is de gemeente in staat tegenvallers op te vangen. 
 • Aanstellen van een kinderburgemeester en het uitreiken van jeugdlintjes.