Ruimtelijke ordening

Onze visie

De gemeente Haarlem heeft een prettige leefomgeving en een aantrekkelijk stadsimago. Dit moet zo blijven. Een juiste balans tussen wonen, werken, groen en mobiliteit is daarom belangrijk. Haarlem is echter ook volgebouwd. We hebben geen grote stroken onbestemd gebied meer. Dit betekent dat Haarlem slim en efficiënt met de aanwezige ruimte moet omgaan.

Meer inpandig parkeren en meer groen in de stad draagt bij aan een prettige leefomgeving en een aantrekkelijk stadsimago. Ook spelen de open ruimtes in de stad een belangrijke rol. Deze zijn beeldbepalend en geven een structuur die past bij de Haarlemse maat. Dit vraagt om een goed ontwerp van de straten en de pleinen.

Volks-, doe- en schooltuinen zijn groene longen in onze stad. Mensen kweken en telen er groente en fruit: wat goed is voor de gezondheid! Tuinmannen en – vrouwen zijn werkers uit verschillende culturen. Zij werken samen als Haarlemmers.

Natuur
De omgeving van Haarlem kenmerkt zich door groen, duinen en zee. Haarlem zelf is echter één van de meest versteende steden van Nederland! Het CDA Haarlem wil daarom behoedzaam omgaan met de natuur in de gemeente.

Wat wil CDA Haarlem

  • Het CDA pleit ervoor om meer verdiepte of ondergrondse parkeerplaatsen te realiseren. Bij nieuwbouwprojecten moet ondergronds parkeren de norm worden.
  • Het CDA wil een kindvriendelijke stad waar kinderen buiten kunnen spelen.
    Elke buurt moet daarom beschikken over een trapveldje en speeltoestellen. De inrichting vindt in overleg met de wijk plaats. Ook steunt de gemeente buurtinitiatieven voor speelplekken; zo nodig co-financiert ze.
  • Door klimaatverandering kunnen we meer hevige regenval en hoge temperaturen verwachten. Het CDA wil meer bomen in de stad en water terug in de Papentorenvest, Oostersingel en Amsterdamse vaart. De bomen verminderen de hitte in de stad en de grachten dienen als wateropslag bij hevige regenval.
  • De Hekslootpolder en het Westelijke Tuinbouwgebied moeten groen en open blijven. De Verenigde Polders blijven in gebruik door het boerenbedrijf met de koeien in de wei.
  • Bij alle bouwplannen mogen de volks-, moes-, de school- en de doetuinen niet het haasje worden. Deze tuinen moeten behouden blijven.
  • Het CDA Haarlem wil het aantal woningen niet uitbreiden in de Waarderpolder. De werkgelegenheid staat in dit gebied voorop.
  • Ontwikkeling rondom het station mag niet ten koste gaan van het Stationsplein. Het CDA wil geen stationsstraat, maar de open ruimte van het Stationsplein behouden!
Meer veilige en groene speelpleinen voor onze kinderen
Niet bouwen ten koste van volkstuinen
1.700 extra bomen planten