Respectvol Samenleven en Diversiteit

Onze visie

Haarlem is een tolerante stad; van kosmopolieten, provincialen, bejaarden, jongeren, homo’s, hetero’s, christenen, moslims en ga zo maar door. Al deze mensen leven samen, met respect voor elkaars eigenheid en verschillen. Het maakt niet uit wie en wat je bent, waar je vandaan komt of hoe je eruitziet. Eenieder heeft respect voor de geldende regels en is zich bewust van de eigen verantwoordelijkheid.

Integratie en participatie van bevolkingsgroepen blijft de komende decennia de aandacht vragen. Ook Haarlem heeft hierin een belangrijke taak. Mensen hebben recht op hun eigen (gezins)leven, godsdienst, cultuur en opvattingen. Niet alleen achter de voordeur, ook daarbuiten mag dit tot uitdrukking komen in verenigingen en instellingen. Initiatieven uit de samenleving gericht op ontmoeting, kennismaking en activiteiten op kleine schaal kunnen vanuit de gemeente gestimuleerd worden.

De bevordering van de sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse (LHBTI) is de afgelopen jaren nadrukkelijk aan de orde gesteld. Ook de komende periode heeft dit thema onze volle aandacht. Op straat, school en bij (sport)verenigingen; iedereen moet zich veilig, gerespecteerd en geaccepteerd voelen.

Daarom wil CDA Haarlem dat over een jaar minimaal 90% van de sportclubs de verklaring ‘gelijke behandeling’ heeft getekend. De gemeente zou verenigingen ook moeten belonen als ze het voor elkaar krijgen dat hun leden niet meer schelden met seksuele geaardheid of ziektes. Jongeren gericht aanspreken op hun keuze in scheldwoorden blijkt bij sportclubs in andere gemeenten succesvol.

Merijn Snoek, winnaar van de “Roze Bril Award”

Wat wil CDA Haarlem

  • We accepteren geen enkele vorm van discriminatie.
  • Haarlem is sinds 2011 koploper- en regenbooggemeente: dit zijn de gemeenten die zich inzetten voor een goed gemeentelijk LHBTI-beleid. Dit beleid moeten we voortzetten, ook als de rijkssubsidie afloopt.
  • We moeten blijven investeren in diversiteit, zowel binnen de sport als op andere plekken. Wij onderschrijven de meerwaarde van Gay-Straight Alliances op scholen.
    Voorlichting op scholen over onder meer seksuele diversiteit is van belang.
  • Woongroepen voor LHBTI-ouderen zijn een belangrijk middel om eenzaamheid te voorkomen en te bestrijden. Dat geldt ook voor de Roze Salon 50+.
  • De tweejaarlijkse enquête onder Haarlemse LHBTI’ers over veiligheid en discriminatie moet worden gecontinueerd. Het aantal meldingen blijft consequent achter bij de hoeveelheid incidenten. Alleen met de juiste informatie kan effectief beleid worden gemaakt.
  • Extra aandacht voor zelfdoding bij (LHBTI)-jongeren is noodzakelijk.
  • Bij gemeentelijke aanbesteding in de zorg kan diversiteit (in brede zin) als criterium worden meegenomen.
  • Sportverenigingen dienen het convenant ‘gelijke behandeling’ te ondertekenen als voorwaarde voor subsidie; sportverenigingen die extra inspanningen leveren op dit gebied moeten worden beloond.