Jongeren

Onze visie

De samenleving stelt steeds hogere eisen, vooral ook aan jongeren. Vrijheid, verwachtingen, verantwoordelijkheden, voor sommige jongeren is het soms even te veel. Zeker als de thuissituatie ook niet stabiel is, kan de gemeente hen een steuntje in de rug geven. Toeleiden naar onderwijs of werk is dan de eerste opgave. Maar ook andere zinvolle dagbesteding en de beschermende omgeving van een verenigingsstructuur kunnen helpen om het leven weer op het rechte pad te krijgen. Overlastgevende jeugd moet een alternatief geboden worden. Dat kan door middel van sport en cultuur, maar soms ook door het creëren van een plek waar even hangen wel is toegestaan.

De komende jaren moet extra worden ingezet op:

 • Verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende organisaties in het jongerenwerk.
 • Betere samenwerking onderwijs en jongerenwerk, onder andere door het intensiever betrekken van jongerenwerk bij de aanpak van voortijdig schoolverlaters.
 • Versterken van straathoekwerk: actief (outreached) jongeren benaderen die buiten de boot dreigen te vallen.

Daar waar groepen hangjongeren chronisch overlast bij omwonenden veroorzaken of er gevaarlijke situaties ontstaan, kunnen gebieds-, blow- of alcoholverboden worden ingezet.

Wat wil CDA Haarlem

 • Versterken samenwerking tussen jongerenwerk en onderwijs, sport en cultuur.
 • Uitbreiden aantal jongerenwerkers dat outreachend werkt op straat; dus actief op de jongeren afgaan.
 • Jongeren moeten een toegankelijke plek hebben om elkaar te ontmoeten, op de eerste plaats in Schalkwijk en Haarlem-Noord waar de jongerenoverlast het grootst is.
 • Sportdeelname van jongeren is gezond, is vormend en gaat overgewicht tegen.
  Daarnaast bevordert deelname aan sport teamgeest en leren jongeren zich inzetten voor elkaar. Het CDA stimuleert jeugdlidmaatschap en kijkt samen met verenigingen naar mogelijkheden om jongeren van 16 tot 18 jaar actief te houden.
 • Via haar contacten met ondernemers en maatschappelijke organisaties werft de gemeente actief stageplaatsen voor Haarlemse jongeren.
 • De gemeente creëert meer openbare studieplekken: bijvoorbeeld bij de vernieuwing van de bibliotheken.