Jeugdzorg

Onze visie

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Integraler en dichterbij, dat was de opdracht. De gemeente Haarlem heeft deze opdracht goed opgepakt. Als het gaat om zorg voor kwetsbare kinderen is het echter nooit ‘goed genoeg’, maar gelukkig gaat het op de meeste plekken wel ‘beter dan voorheen’. Bijna niemand wil terug naar de tijd van voor de decentralisatie. Met sociale wijkteams en CJG’s is zorg op toegankelijke wijze georganiseerd. Geen indicatiekantoor, maar het mobiele nummer van je CJG-coach. Dat ervaren ouders! Omdat de gemeente integraal verantwoordelijkheid is voor zorg, werk en onderwijs, kunnen nieuwe initiatieven op het snijpunt van deze drie ondersteund worden.

Aandachtspunt is de positie van de hoog specialistische zorg. Deze mag niet verwateren of tussen de wal en het schip van de decentralisatie geraken. Hiervoor is goede afstemming bovenregionaal noodzakelijk.

Wat wil CDA Haarlem

  • Verder versterken CJG en samenwerking met sociaal wijkteam.
  • Goede bovenregionale afspraken over zorglandschap.
  • Behoud reserve sociaal domein om noden op te vangen.