Sport

Onze visie

Ieder jaar gaat twee keer zo veel geld van de Haarlemse begroting naar cultuur, dan naar sport. Volgens het CDA Haarlem doet dit geen recht aan de positie van sport in Haarlem! Sport is van essentieel belang voor een gezonde samenleving.

Naast de topsport die Haarlem heeft, waardeert het CDA Haarlem ook de breedtesport. Haarlemse sportverenigingen bieden in het seizoen wekelijks zo’n 40.000 Haarlemmers wedstrijden, training en recreatieve activiteiten. Veel verenigingen hebben het echter zwaar.

Verenigingen moeten daarom ondersteund worden in hun maatschappelijke rol. Dit begint met het betaalbaar houden van de huur van velden en zalen.

Haarlem groeit. Dat is mooi! Maar legt ook druk op de sportaccommodaties. De afgelopen jaren is stevig geïnvesteerd in de buitensport. Maar door de verdere groei zal ook met name verder moeten worden geïnvesteerd in de aanleg van minimaal vier kunstgrasvelden. Met de bouw van de Duinwijckhal is een belangrijke start gemaakt met het investeren in de binnensport. De komende tien jaar zal verder gewerkt moeten worden aan het revitaliseren en uitbreiden van de binnensportaccommodaties.

De ‘helden’ van de topsport spelen een grote rol bij het verleiden van jongeren om te gaan sporten. Zij kunnen hiervoor actief ingezet worden. Door sportverenigingen intensiever te betrekken bij het gemeentelijke welzijnsbeleid kan een win-winsituatie ontstaan. Via het sportstimuleringsfonds kunnen sportverenigingen in aanmerking komen voor subsidies en hun positie in de maatschappij versterken. De gemeente kan gebruik maken van bestaande netwerken en zo effectiever en efficiënter haar welzijnswerk organiseren.

Vandalisme op de velden is een groot probleem. Het is goed dat de velden buiten gebruik door anderen aangewend kunnen worden om te sporten. Maar als dit tot onevenredige belasting en kosten voor de sportverenigingen leidt, kan afsluiting het gevolg zijn.
Wel moet eerst met inzet van jongerenwerk gekeken worden hoe door middel van sportactiviteiten de overlast aangepakt kan worden.

Haarlem kent steeds meer ouderen. Ouderen stimuleren om te (blijven) bewegen is één van de belangrijkste strategieën om de kosten voor de gezondheidszorg binnen de perken te houden en de kwaliteit van het leven te verhogen.

Nieuwe zwembaden zijn duur, daarom moet nu gestart worden met nadenken over en sparen voor de zwembaden van de toekomst.

Wat wil CDA Haarlem

 • Geen verhoging van huren velden en zalen.
 • Sportareaal mee laten groeien met groei van de stad.
 • Opzetten en uitvoeren 10-jarig investeringsprogramma binnensport. Hiervoor is minimaal 10 miljoen euro nodig.
 • Er is dringend behoefte aan meer ruimte voor turnen.
 • Beachvolleybal als nieuwe aanvulling op onze sportvoorzieningen.
 • Uitbreiden aantal gymlokalen, met voldoende materiaalruimte voor gebruik door verenigingen buiten schooluren.
 • Continueren en uitbreiden regeling Combinatiefuncties (CF) in Sport en Onderwijs.
 • Ondersteunen en stimuleren van gehandicaptensport en talentontwikkeling.
 • Sporten die voldoen aan de criteria voor kernsport worden ook als zodanig erkend en gesubsidieerd.
 • Visie ontwikkelen op toekomst zwembaden.
 • Honkbalweek moet behouden blijven!
 • Onderzoek doen naar opnieuw introduceren handbalweek en basketbalweek.
 • Uitbreiden regelingen voor Jeugdsportfonds en Sportfonds 50+ naar alle leeftijden.
 • Continueren van het sportstimuleringsfonds.
 • Geld opzijzetten voor vernieuwing zwembaden.
 • Bij veel vandalisme op de sportvelden, als ze niet door de verenigingen gebruikt worden, afsluiten van de sportvelden.
 • Succesvolle projecten zoals Triple Threat moeten een structurele plek kunnen krijgen in onze ‘basisinfrastrucutuur’.