Spaarndam

Onze visie

Het dorp Spaarndam is een parel in onze gemeente. Veel Spaarndammers voelen zich verantwoordelijk voor goede leefbaarheid in hun directe omgeving. Verkeer aantrekkende activiteiten moeten tegengegaan worden! Het beschermd dorpsgezicht laat Spaarndam het eigen karakter behouden. Het CDA heeft deze bescherming van de eigenheid van Spaarndam hoog in het vaandel.

De Hekslootpolder heeft agrarische bestemming met natuurwaarden. In samenwerking met de boeren in het gebied vindt er ecologisch beheer plaats, waardoor de weidevogels meer aan hun trekken komen.

Wat wil CDA Haarlem

  • Ondersteuning Dorpsraad Spaarndam bij hun werkzaamheden.
  • Geen bebouwing Houtrakpolder.
  • Gemeente Haarlem is actief in het faciliteren van Spaarndammers in hun gevecht voor leefbaarheid (Schiphol), zoals het monitoren van de hoeveelheid vliegtuiglawaai.
  • Het CDA wil een veilige dijk in Spaarndam. Het doorstromende verkeer moet geweerd blijven worden.
  • Parkeren op de Kolk tegengaan voor bezoekers; parkeerplaatsen aan de Kerklaan realiseren als alternatief.