Haarlem beter bereikbaar

Visie CDA Haarlem

Voor het welzijn en de welvaart van de stad is het zaak om alle vormen van vervoer zo te regelen dat ze elkaar zo min mogelijk ‘in de weg’ zitten; waarbij wij de schaarse ruimte zo mooi mogelijk laten blijven en we duurzaam met het milieu omgaan. Dit is een enorme opgave, waarbij wij alle belangen zorgvuldig en goed moeten afwegen.

De gemeente moet daarbij rekening blijven houden met nieuwe ontwikkelingen: slimme verkeerssystemen die informatie doorgeven en beschikbaar stellen via smartphone, elektrisch rijden (fiets en auto) en de opkomst van autodelen.

Hoogwaardige verbindingen naar Schiphol, Zuidas en Zuidoost 
Het economisch zwaartepunt van de Metropool Regio Amsterdam is steeds meer de Zuidas in Amsterdam, samen met Schiphol en Amsterdam Zuidoost. Hoogwaardige verbindingen via spoor en weg hierheen zijn en blijven voor de regio cruciaal. De verbindingen vanuit het oosten naar Amsterdam zijn veel beter dan aan de westkant. Hier willen wij aandacht aan besteden om de achterstand weg te werken.

Veilig op de fiets – gezond, goed voor milieu en doorstroming 
Na lopen, is fietsen het goedkoopste en schoonste vervoersmiddel – al kost handhaving van fietsparkeren en het verwijderen van weesfietsen wel geld. Fietsen moet dan ook voldoende ruimte krijgen in Haarlem. Fietsers moeten in staat zijn om goed, snel en veilig door te kunnen fietsen. 

Auto en parkeren 
Openbare ruimte is schaars, zeker in de historische binnenstad. Wij gaan ervan uit, dat de auto voor veel mensen niet zozeer een luxe is, maar een noodzaak: bijvoorbeeld om op hun werk te kunnen komen, of om hun gezin te vervoeren. Openbaar vervoer of fiets zijn nu eenmaal niet altijd een geschikt alternatief. Goed beleid pest auto’s dan ook niet weg, maar draait om positieve maatregelen en probeert autogebruik zo goed mogelijk in te passen. Geparkeerde auto’s nemen veel plaats in—ruimte die vervolgens niet kan worden gebruikt voor andere belangrijke doelstellingen: fietsen, wandelen, of groen.

Een belangrijk onderdeel van de oplossing is om meer ondergrondse parkeerplaatsen te realiseren.

Snel en zonder overstappen naar de Zuidas, Schiphol en de Bijlmer

Verdubbelen van de Oudeweg en
Velserbroek verbinden met de A9

lightrail in de regio CDA Haarlem
Lightrail in de regio #CDAdenktaandetoekomst

Wat wil CDA Haarlem:
Wegen

Wegen – een betere doorstroming 
We moeten de doorstroming van auto’s op hoofdwegen in Haarlem en de regio verbeteren. Dit zullen we niet alleen kunnen, maar we hebben hier de hulp van onze buurgemeenten, de provincie en het rijk nodig. We willen een regionale aanpak.

We moeten zo snel mogelijk de Velserboog realiseren (de verbinding tussen N208 en de A9), zodat mensen uit de Velserbroek snel op de snelweg komen en de Vondelweg ontlast. Net zoals we de doorstroming vanuit Haarlem naar het Rottepolderplein en de A9 willen verbeteren. Hiervoor zullen we moeten lobbyen en samenwerken.

We willen de Oost-West verbindingen in Haarlem verbeteren: 

 • De Kennemertunnel is een perspectief voor de lange termijn, maar in de tussentijd moeten we aan andere oplossingen werken.
 • Wij willen de capaciteit van de Oudeweg en de Waarderweg vergroten.
 • Wij willen onderzoeken hoe we het verkeer over het Prinsenbolwerk en de Prinsenbrug beter kunnen laten doorstromen.

Wij willen een oostelijke randweg creëren en waar mogelijk deze verdiept aanleggen:

 • Doortrekken Prins Bernhardlaan naar het noorden (de Waarderpolder) toe.
 • Kruispunt N205 – Prins Bernhardlaan verbeteren (niet langer een gelijkwaardige kruising).

Andere belangrijke punten voor de weg: 

 • Bij sneeuwoverlast moeten (hoofd)wegen én fietspaden als eerste sneeuwvrij gemaakt worden.
 • Op doorgaande routes in de stad moet er sprake zijn van een betere doorstroming via ‘groene golven’.
 • Tijdens de spits hebben autowegen voorrang boven de vaarwegen.

Wat wil CDA Haarlem:
Openbaar Vervoer

Dagelijks gebruiken Haarlemmers het openbaar vervoer, binnen de wijk, naar de binnenstad of buiten Haarlem. Snelheid en betrouwbaarheid van dienstverlening zijn cruciaal voor een frequent gebruik. Het CDA hecht waarde aan een veilig en betrouwbaar openbaar vervoer om zo alle wijken en de regio te ontsluiten. Het CDA heeft bijzonder oog voor de aansluiting van verzorgingshuizen op het openbaar vervoer.

We streven naar schoon en elektrisch busvervoer binnen de stad en de regio. Zoveel mogelijk willen wij de knelpunten bij de buslijnen in de stad opheffen om snelheid en betrouwbaarheid te verbeteren.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer binnen de regio 
Wij willen hoogwaardig openbaar vervoer naar de werkplekken in de regio (Schiphol, Zuidas, Amsterdam Zuidoost) zonder overstap voor de reizigers:

 • Onderzoek en lobby voor betere verbindingen met Amsterdam Amstel, Bijlmer, Utrecht en verder.
 • Onderzoek en lobby voor een directe treinverbinding naar Schiphol.
 • Onderzoek en lobby voor een ‘WestMetro’: van Amsterdam-Zuid via Sloterdijk naar Haarlem.
 • Begin snel een proef met een rechtstreekse non-stop turbobus tussen Haarlem en de Zuidas.
 • Snelbus R – netlijn 385 van Haarlem station naar IJmuiden en retour is gaan rijden.

Eventuele verkeer belemmerende maatregelen voor het autoverkeer zijn niet aanvaardbaar, wel maatregelen om de route te versnellen.

Zuidtangent onderdeel van een lightrail-netwerk 
Om Haarlem beter bereikbaar te maken moet de Zuidtangent op termijn uitgroeien tot een lightrail-netwerk dat de hele regio (de driehoek tussen Leiden, Alkmaar en Amsterdam) bestrijkt. De vertramming geeft een kwaliteitsimpuls en maakt Haarlem als centrumstad aantrekkelijk. Wij denken dat deze oplossing de beste oplossing is om de reizigersgroei van de toekomst op te vangen. Daarnaast is zij goedkoper in exploitatie dan andere vormen van openbaar vervoer.

Wat wil CDA Haarlem:
Te voet en per fiets 

Het gebruik van de fiets neemt nog steeds toe. De stijgende lijn willen we vasthouden, bijvoorbeeld door betere bewegwijzering voor fietsers in de stad en goede stallingsmogelijkheden bij stations, winkelcentra, scholen en zorginstellingen. Veilige en snelle fietspaden blijven een prioriteit omdat zij voor doorstroming zorgen.

Bij een gezinsvriendelijke stad horen ook veilige fietsroutes in en tussen wijken. Ook de veiligheid van fietsende kinderen bij scholen moet, in samenspraak met de scholen zelf, verbeterd worden.

Trottoirs moeten veilig zijn en toegankelijk voor rolstoelgebruikers en mensen die niet zo goed ter been zijn.

Wat wil CDA Haarlem:
Parkeren

 • Parkeerbeleid is beheersbeleid en is maatwerk.
 • De gemeente moet een ‘masterplan ondergronds parkeren’ opstellen om te komen tot een substantiële verhoging van het aantal ondergrondse en inpandige parkeergarages in de stad: bij nieuwbouw is ondergronds parkeren de eis in gebieden waar betaald parkeren is en uitgangspunt in gebieden waar geen betaald parkeren is.
 • Betaald parkeren wordt pas ingevoerd in een wijk als dat aantoonbaar nodig is vanwege de parkeerdruk en er draagvlak is bij de bewoners.
 • Betaald parkeren in woonwijken is gericht op het beschikbaar zijn van parkeerruimte voor bewoners en niet op het aanvullen van de gemeentekas.
 • Er moet een betere bewegwijzering komen naar de parkeergarages in de stad.
 • Gratis gebruik maken van parkeergarages als je een vergunning hebt.