Haarlem aan het werk

Visie CDA Haarlem

Bedrijven en ondernemers creëren banen en welvaart. De gemeente heeft slechts beperkte directe invloed op de economie. Maar indirect kan de stad toch aanzienlijke invloed uitoefenen op het bevorderen – of belemmeren – ervan. De rol van de gemeente is daarbij voorwaardenscheppend.

De taak van de lokale politiek is om te waken over alle publieke belangen, maar daarbij ondernemers zo min mogelijk in de weg te staan en werkgelegenheid en economische activiteiten zo veel mogelijk te stimuleren en te faciliteren. Daartoe staat de gemeente in nauw contact met de ondernemers van de stad. Dit is iets anders dan alleen contacten met de organisaties van het georganiseerde bedrijfsleven. Gemeentelijke ambtenaren kennen echte ondernemers, gaan er op bezoek en weten wat er leeft. De gemeente is echter zelf geen bedrijf. De overheid heeft een eigen dienstverlenende en ondersteunende rol.

Haarlem Werkstad 
Onze stad verschilt van andere steden, omdat er veel hoogopgeleiden wonen en dit aantal toeneemt. Terwijl de aanwezige banen afnemen. Ook de werkgelegenheid voor de middenklasse en de laagst opgeleiden staat onder druk. Tevens werken veel burgers buiten de stad, wat een grote druk levert op het woon-werkverkeer. Om te voorkomen dat Haarlem vervalt tot een slaapstad, moeten we zorgen dat er voldoende werkgelegenheid is in onze stad: voor zowel hoog- als laagopgeleiden. We moeten werk naar Haarlem halen. Tevens komt dit onze diversiteit ten goede en ontlast het ons verkeersnetwerk.

In lijn hiermee moet de Waarderpolder een hoogwaardig bedrijventerrein blijven (14.000 arbeidsplekken en 1100 bedrijven), waar geen woningbouw plaatsvindt. Niet nu en niet in de toekomst. Dit is een belangrijke voorwaarde om bedrijven te laten investeren.

De gemeente en de Industriekring Haarlem werken samen aan de promotie van de Waarderpolder. We koesteren ons midden- en kleinbedrijf (MKB).

Zie ook: “Haarlemse MKB-ers verdienen meer kansen”

Haarlem Winkelstad 
Haarlem heeft een divers en bloeiend winkelbestand wat we moeten beschermen en koesteren, zowel in de binnenstad als daarbuiten (denk aan de Cronjé en aan Schalkwijk). Om dit te behouden, moeten we verslonzing tegengaan en zorgen dat onze winkelstraten kwalitatief hoog van niveau zijn. Tevens weren we de ontwikkeling van grote winkelcentra aan de rand van onze stad.

NAAR WONEN

Wat wil CDA Haarlem

Werkgelegenheid
Voor hen die niet in de stad werken, zorgen we ervoor dat de verbinding met de regio goed is. Binnen Haarlem zorgen wij dat er voldoende ruimte is voor ondernemers, (kleine) bedrijven en zzp-ers. Wonen en werken lopen door elkaar heen, dus de gemeente zorgt ervoor dat er voldoende ruimte is door middel van gemengde bestemmingen.

Samen met bedrijven maakt de gemeente een promotieplan om bedrijven te trekken naar Haarlem. Met de 3D-makerszone heeft Haarlem een sterke propositie. De gemeente stelt zich hiervoor actief op in de Metropool Regio Amsterdam. Ze gaat de uitstraling van bedrijventerreinen zoals de Waarderpolder verbeteren (schoon en groenonderhoud).
Daarnaast moet de Waarderpolder een energieneutraal bedrijventerrein worden (duurzaam, minder energie en meer openbaar vervoer).

Wij vinden dat het MKB, de Kamer van Koophandel, de straatverenigingen (Haarlem Centraal), Koninklijke Horeca afdeling Haarlem en de Vereniging van Eigenaren Haarlemse Binnenstad belangrijke partners voor de gemeente zijn.

Winkelstad

  • Wij willen de zondagsopening van winkels en de openingstijden van supermarkten niet verder verruimen. Een te ruime openstelling vermorzelt de kleine middenstanders.
  • De gemeente houdt het winkelgebied kwalitatief op niveau en schoon.
  • Wij willen dat de gemeente en de ondernemers werk maken van het veilig, schoon en duurzaam bevoorraden van winkels. Probeer afhaalpunten voor de internetcommercie in winkelgebieden te ontwikkelen om de aantrekkelijkheid hiervan te versterken.
  • Wij zien het Ondernemersfonds als een uitstekend middel waarmee elke ondernemer in de binnenstad kan bijdragen aan de promotie van Haarlem als winkel- en horecastad.
  • De gemeente gaat geld reserveren om samen met eigenaren en ondernemers van de Cronjéstraat weer een aantrekkelijke winkelstraat te maken.