Gezondheid & Zorg

Onze visie

Haarlem is een solidaire stad. Haarlemmers zijn bereid elkaar te helpen. Op straat in het verkeer, maar ook als vrijwilliger, mantelzorger, of gewoon als buurman of -vrouw die helpt met de boodschappen. Hulpbehoevenden krijgen de zorg die nodig is. Kwaliteit is leidend in de (thuis)zorg, niet de prijs.

De gemeente weet welke behoeftes er zijn en geeft sturing aan het verstrekken van de benodigde zorg. Het CDA zal altijd eerst kijken naar wat mensen zelf kunnen en hoe mensen naar elkaar om kunnen zien, maar wie niemand heeft, moet altijd kunnen rekenen op de gemeente.

Helaas zien we (te) vaak dat de hulp bij het huishouden het enige contact is dat ouderen nog hebben. Als ook dit wegvalt, slaat de vereenzaming genadeloos toe. In de afgelopen periode heeft het CDA gevochten voor meer huishoudelijke zorg en dit zullen wij blijven doen, maar eenzaamheid moet op veel verschillende manieren worden bestreden.

Mantelzorgers
Mantelzorgers verdienen alle ondersteuning. Als wij als samenleving de mantelzorgers centraal willen stellen in de zorg, laten we hen dan ook centraal stellen in ons beleid! Dus inspelen op de verschillende behoeftes van de mantelzorgers. Voor de een betekent dit scholing, of een dagje weg en voor de ander een financiële compensatie.

Mindervaliden
Drempels en loszittende stoeptegels moeten zeker worden aangepakt. Maar wij vinden extra bankjes in het centrum minstens zo belangrijk. Even zitten, uitrusten en dan weer verder. Dat is net dat beetje extra waarmee je een stad nóg toegankelijker maakt.

Senioren
Wij vinden dat ouderen de zorg en aandacht moeten krijgen die ze nodig hebben. Maar tegelijkertijd willen we ouderen niet enkel als hulpbehoevend beschouwen. In Haarlem wonen ook veel ‘nieuwe ouderen’; zij zijn actiever en zelfbewuster dan voorheen. ‘Gezond en zo lang mogelijk zelfstandig’, daar moet beleid op worden afgestemd.

Onze standpunten over senioren

Wat wil CDA Haarlem

  • In Haarlem slaapt niemand tegen zijn wil op straat. De gemeente moet zorgdragen voor voldoende opvangplekken. Vooral kinderen zouden nooit de nacht op straat moeten doorbrengen.
  • Eenzaamheid (onder senioren) moet een belangrijk aandachtspunt blijven voor de gemeente.
  • Onze ambitie is dat iedere kwetsbare Haarlemmer minimaal één keer per week met iemand contact heeft. Dit komt bij voorkeur vanuit maatschappelijke initiatieven als ‘bel-bomen’ en ‘koffiegroepen’. De gemeente kan hier ambtelijke ondersteuning aan verlenen.
  • Het werk van mantelzorgers wordt steeds belangrijker. Wij waarderen die zorgzaamheid en willen hen actief betrekken bij het opstellen van beleid.
  • Er moet onderzoek komen naar een mogelijkheid van een gedifferentieerd beloningsbeleid voor mantelzorgers.
  • Het sociaal wijkteam moet zelfstandig buiten de gemeente georganiseerd worden.
  • Door het voortzetten van het JOGG-programma blijven we investeren in het tegengaan van overgewicht bij kinderen.
  • De wijkraden, de participatieraad, sportverenigingen, ouderenbonden, kerken, moskeeën en andere religieuze organisaties zijn van onschatbare waarde voor Haarlem. Net als vrijwilligersorganisaties in de zorg.
  • Extra zitplekken in de stad.