Erfgoed

Onze visie

We willen het karakter van Haarlem en Spaarndam behouden. Daarom moeten we onze monumenten in goede staat houden, want erfgoed geeft de identiteit van Haarlem vorm. Mensen herkennen zich in bijzondere plekken, gebouwen en tradities. Op veel beleidsterreinen zoals economie, cultuur, toerisme legt erfgoed het fundament voor kwaliteit.

Investeren in en het goed in stand houden van erfgoed is rendabel omdat het recreatie en toerisme aantrekt. Het versterkt het vestigingsklimaat en de vitaliteit van Haarlem.
De gemeente heeft als schatbewaarder (rentmeester) de taak en plicht om ons erfgoed te bewaken en te koesteren.

Onder erfgoed verstaan we niet alleen monumentale gebouwen, maar ook archieven en collecties, historische landschappen, archeologische terreinen en de verhalen en tradities die we met elkaar doorgeven. En denk bijvoorbeeld ook aan mobiel en digitaal erfgoed.

Het is overal om ons heen en wordt dagelijks op allerlei manieren beleefd, door jong en oud. In musea, vanaf een terrasje in een historische binnenstad, fietsend over een eeuwenoude dijk, of surfend vanachter je computer.

Erfgoed is een cadeau uit het verleden dat waarde toevoegt aan ons dagelijks leven.

Wat wil CDA Haarlem

  • We geven meer aandacht aan monumentenzorg en handhaving hierop. Meer kennis, geld en mankracht is nodig om dit te realiseren en te behouden op de lange termijn.
  • Waardeer en ondersteun inwoners en vrijwilligers die betrokken zijn bij het behoud van monumenten of die zich inzetten voor het behoud van tradities.
  • Veranker erfgoededucatie in het onderwijs: breng leerlingen in contact met erfgoed en geef huidige en aanstaande leerkrachten en docenten kennis en faciliteiten om dat te doen.
  • Maak een kansenkaart van (binnenkort) leegstaande monumenten en stel een visie op religieus erfgoed op. Overweeg huisvesting in monumentale gebouwen, voordat nieuwbouw wordt toegestaan. Maak hierbij gebruik van uw archieven. Het vroegtijdig onder de aandacht brengen bij burgers en ondernemers, in de planfase van hun project, vergroot de kans op succes.
  • Gebruik erfgoed als basis voor duurzame ontwikkeling: faciliteer eigenaren van monumenten bij het energiezuiniger maken, ook voor historische gebouwen is veel mogelijk. Kennis en maatwerk zijn onontbeerlijk bij het isoleren en de plaatsing van zonnepanelen.
  • We behouden ons culturele polderlandschap met molen de Veer bij Penningsveer en de Veerpolder.
  • We ondersteunen van harte iedere initiatief om het Droste-mannetje, een Haarlems icoon, ontworpen door de beroemde Franse vormgever Cassandre, terug te plaatsen.
  • Vind ruimte en geld voor de grootste kinderspeelgoedverzameling van Nederland, nu nog opgeslagen op de zolders van het stadhuis met de belofte aan de erflater dat de nalatenschap geëxposeerd wordt.
  • Houd de stadsbouwmeester, stadsorganist en beiaardier in stand. Eeuwenoude tradities!