Cultuur

Onze visie

Veel Haarlemmers hechten aan cultuur. Naast werk en gezin, gaan ze graag naar de film, een concert of een tentoonstelling. Jongeren gaan na schooltijd naar de muziekschool om gitaar te spelen of te drummen. Studenten bezoeken een fotografiecursus of yogales.

Jong en oud genieten samen van dans, theater, muziek en beeldende kunst. Haarlem besteedt jaarlijks een groot bedrag aan culturele instellingen en musea omdat zij anders hun activiteiten niet voor een breed publiek toegankelijk kunnen maken. Culturele instellingen moeten dit geld goed besteden. Wij willen daarom een cultuurbeleid dat doelmatig is, gericht op de ontwikkeling van jonge Haarlemmers en aansluit bij de Haarlemse burger. Een hoogwaardig en divers aanbod maakt Haarlem aantrekkelijk voor bezoekers. Een gezonde culturele sector levert inkomsten uit toerisme op en creëert banen.

Wij hanteren drie principes bij het vormgeven van het Haarlemse cultuurbeleid:

  1. Talentontwikkeling van Haarlemse kinderen en jongeren – zij draagt bij aan een rijke en brede ontwikkeling – jong geleerd is oud gedaan;
  2. De wensen van de Haarlemse inwoners zijn terug te zien in het beleid – cultuur prikkelt, laat ons genieten en verbindt ons, cultuur is voor iedereen; en
  3. Het beleid draagt bij aan een aantrekkelijke stad, die bezoekers en toeristen aantrekt – zij versterkt de economie van de stad.

Deze drie principes garanderen dat investeringen en uitgaven een gemeenschappelijk doel dienen en daarom gerechtvaardigd zijn.

Onze podia 
In de afgelopen jaren hebben wij geïnvesteerd in het Patronaat, de Stadsschouwburg, de Toneelschuur, en de Philharmonie (Concertgebouw). Gebouwen zijn nieuw gebouwd of vernieuwd. De podia trekken veel bezoekers, van binnen en buiten Haarlem. Nu is het zaak de podia ook goed draaiend te houden!

Wat wil CDA Haarlem

Onze musea 
Haarlem heeft twee internationaal bekende musea: het Teylers, een rijksmuseum, en het Frans Hals, een gemeentelijk museum. CDA Haarlem wil onderzoeken of het Frans Hals ook een rijksmuseum kan worden. Het museum is onderdeel van de collectie Nederland en wij willen dat het Rijk haar steun hierbij geeft.

Wij willen onze musea handvatten bieden om hun eigen ondernemerschap en eigen inkomsten verder uit te breiden.

Onze kerkgebouwen 
Kerkgebouwen, ook in de buitenwijken, ook uit de wederopbouwperiode, vertegenwoordigen cultureel kapitaal en moeten zichtbaar blijven in het landschap.
De lokale overheid stimuleert en faciliteert inventieve en creatieve oplossingen van kerkgemeenschappen om de kerkgebouwen open te houden of een nieuwe functie te geven.

Cultuur in de breedte – cultuur prikkelt, amuseert en verbindt! 
Korenlint, Kunstlijn, Fanfares en Harmonieën zijn voorbeelden van samen oefenen, samen uitvoeren en samen genieten. Zoals er breedtesport is, is dit de breedtekunst. Het CDA Haarlem draagt hen dan ook een warm hart toe, en wij willen dat er voldoende aandacht en middelen zijn voor de amateurkunst- en cultuuruitingen.

Wij willen dat onze cultuurgelden doelmatig besteed worden, waarbij er ruim aandacht is voor het stimuleren van Haarlemse en Spaarndamse initiatieven, die mensen samenbrengen en verenigen.

Faciliteer nieuwe activiteiten die echt ‘de Haarlemse maat’ hebben: zoals de parksessies in de Hout, het huiskamerfestival in de Vijfhoek, Proefpark in het Kenaupark.