Afval en Meeuwen

Onze visie

De meeuwenoverlast in diverse wijken in Haarlem is een bron van ellende. CDA Haarlem blijft volhouden om meeuwenoverlast aan te pakken. Niet betrokkenen hebben geen idee hoe belastend deze overlast is voor mensen die hier dagelijks mee te maken hebben.

Bij een schoner Haarlem hoort ook het tegengaan van de jaarlijkse meeuwenplaag zoals in en rondom het Kleverpark, de Bomenbuurt, Indische buurt en Schalkwijk. De gemeente moet hier een actieve rol in spelen, op de eerste plaats door de bewoners te informeren over wat zij zelf kunnen doen om de meeuwenplaag te voorkomen!

In de afgelopen vier jaren zijn goede stappen gezet. Het CDA Haarlem heeft onder andere broodcontainers geregeld voor Schalkwijk. Daarnaast zijn er ondergrondse vuilniscontainers, een voerverbod in de APV, subsidie voor meeuwenwering en het recht om de eieren te bewerken, gerealiseerd. Ook worden bewoners zelf steeds actiever in het gezamenlijk plaatsen van meeuwenwering. Maar we zijn er nog niet: De gemeente moet de bewoners blijven ondersteunen in de strijd tegen de meeuwenoverlast en daar waar het de gemeentelijke panden betreft ook de eigen verantwoordelijkheid nemen.

Wat wil CDA Haarlem

  • Minder afval op straat.
  • Hogere boetes op afval dumpen.
  • Afsluitbare afvalbakken bestand tegen meeuwen.
  • Subsidie meeuwenwering en eieren verwisselen continueren.
  • Met je huisvuil pasje moet je bij ALLE ondergrondse containers terecht kunnen.
  • Alle ondergrondse containers krijgen een extra klepje voor ‘hondenpoepzakjes’ en klein zwerfafval.
  • Het CDA stelt voor dat ook de gemeente, wanneer nodig, op de eigen gebouwen de eieren verwisselt.
  • Het voerverbod voor meeuwen moet voor de hele stad gaan gelden.