Mostapha El Aichi

Raadslid commissie Samenleving

Even voorstellen:
Mostapha El Aichi

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben werkzaam als maatschappelijk werker bij WIJ Heemstede.

Waarom wil jij je inzetten voor de lokale politiek?
Het CDA staat voor betrokkenheid van alle burgers in de gehele samenleving. Het CDA hecht aan diversiteit in de samenleving en verwerpt een overheidsbeleid dat diversiteit miskent. Diversiteit draagt bij aan de ambities van de organisaties om slagvaardiger te opereren en meer in verbinding met de stad te werken.
Als grote werkgever heeft de gemeente Haarlem de verantwoordelijkheid naar de stad en een voorbeeldfunctie naar andere werkgevers op het gebied van diversiteit en goed werkgeverschap. Ik vind dat het personeel van de gemeentelijke instellingen een afspiegeling van de samenleving moet zijn.

Waarom CDA Haarlem?
Ik identificeer me met de politieke visie van het CDA. Als moslim voel ik me werkelijk welkom in het CDA Haarlem. Het CDA respecteert de democratische en culturele rechten van burgers, ongeacht geloof, afkomst of huidskleur.

Het CDA richt zich tot de gehele Haarlemse bevolking, zonder onderscheid. Het CDA is een volkspartij, met vertegenwoordigers uit alle sectoren van de samenleving. Het is niet de behartiger van de belangen van één bepaalde bevolkingsgroep, sociale klasse of godsdienst. Het CDA is de partij voor alle groepen in de samenleving.

Waar wil jij de komende 4 jaar graag voor inzetten?
Ik wil me komende 4 jaar inzetten voor:

  • Een gemeenteloket in Schalkwijk.
  • Meer speelplekken en speeltuinen in Schalkwijk.
  • Kinderen in achterstandssituaties blijvend ondersteunen.
  • Alle mantelzorgers verdienen een attentie (zorgcompliment).
  • Het onderwijs moet meegroeien met de wijk. Onderzoek naar een extra havo/vwo-school in Schalkwijk is nodig.
  • Achterstallig onderhoud aan straten, fietspaden en stoepen direct wegwerken.
  • Meer diversiteit op de werkvloer binnen de gemeente Haarlem.
  • Sportvoorzieningen toegankelijk maken voor alle Haarlemmers.

Wat maakt Haarlem volgens jou zo’n mooie stad?
Ik woon sinds 1986 met heel veel plezier in Haarlem. Ik vind Haarlem een mooie stad vanwege de gunstige ligging en het multiculturele karakter.

Wat is jouw drijfveer?
In de gemeenteraad kan je de wensen van de kiezers vertalen in beleid om Haarlem socialer, zorgzamer en veerkrachtiger te maken.