Jan Klaver

Raadslid commissie Bestuur

Even voorstellen:
Jan Klaver

Wat doe je in het dagelijks leven?
Bij de Rabobank in Noord-Holland Noord ben ik directeur Financieel Advies. Met mijn collega’s helpen we klanten met het financieren van de eigen woning en met sparen en beleggen.

Waarom wil jij je inzetten voor de lokale politiek?
De representatieve democratie vind ik een goed en waardevol model. We geven het vertrouwen aan gekozen vertegenwoordigers die zich inzetten voor het maatschappelijk belang. Ik heb de voorbije jaren ervaren met hoeveel toewijding lokale volksvertegenwoordigers dat doen. Dat verdient respect. Zelf beleef ik voldoening om als volksvertegenwoordiger de belangen te dienen van mensen van goede wil en onze gemeente verder te brengen naar de toekomst. De uitgangspunten van het CDA zijn daarbij voor mij richtsnoer waarmee ik mij verbonden voel.

Waarom CDA Haarlem?
In 2015 hebben Mariëtte en ik ervoor gekozen om te gaan wonen in de stad van onze dromen: Haarlem. Wij wonen in de Heiliglanden. We hebben het daar zeer naar onze zin. CDA Haarlem zoekt de verbinding tussen verschillende bevolkingsgroepen in onze gemeente. We zijn wars van polarisatie. CDA Haarlem gaat uit van de Haarlemsemaat. De keuzes die wij maken passen bij de omvang en het karakter van Haarlem en doen recht aan de leefbaarheid van onze gemeente. We zijn altijd op zoek naar het gezonde evenwicht. Als commissielid en fractielid in de afgelopen 4 jaar, voel ik mij daar prima bij.

Waar wil jij je de komende 4 jaar graag voor inzetten?

Een evenwichtige ontwikkeling van Haarlem. Ja, er moeten meer huizen komen, maar wel op een wijze en in een tempo die de stad aankan qua voorzieningen en verkeer. Ook moet Haarlem leefbaar blijven. Niet versteend, maar een stad waar je letterlijk en figuurlijk kunt ademhalen. Momenteel bouwen we voor één- en tweepersoonshuishoudens. Laten we ook oog hebben passende woningen voor senioren in de eigen omgeving, zodat doorstroming wordt bevorderd en woningen vrijkomen voor gezinnen. De bestaande ééngezinswoningen beschermen, want die zijn geliefd en schaars.

Het verder ontsluiten van de parels van onze gemeente. Ik ben een betrokken parochiaan van de St Bavo Kathedraal (Koepelkathedraal). De kathedraal is één van die nog relatief onbekende parels. Wat zou het mooi zijn als steeds meer Haarlemmers en toeristen de nog onbekende grote en kleine parels van Haarlem ontdekken.

Als bewoner van de Heiliglanden, een binnenstad van Haarlem die leefbaar is voor bewoners en aantrekkelijk voor bezoekers, winkelend en uitgaand publiek. Consumenten kopen meer online en dat vraagt om een meer compact winkelbestand, zodat leegstand wordt tegengegaan. De overlast van gemotoriseerd verkeer beperken. Een autoluwe binnenstad met minder overlast van brommers en scooters.

Wat maakt Haarlem volgens jou zo’n mooie stad?
Haarlem is een prachtige gemeente vanwege:

  • De ligging: centraal, nabij zee, strand, bossen en duinen.
  • Het authentieke van de stad.
  • Het multiculturele karakter.
  • De prettige woon- en leefomgeving.
  • De dynamiek van het toerisme en cultuur.

Wat is jouw drijfveer?
Eén van de uitgangspunten van het CDA is rentmeesterschap. Ik vind het belangrijk om onze wereld, ons land en onze gemeente te beheren en zorgvuldig door te geven aan volgende generaties. Een meer eigentijds begrip is duurzaamheid. Duurzaam met onze schaarse middelen omgaan. Ik voel die verantwoordelijkheid en wil die graag dragen.

Wil je verder nog iets kwijt?
Ik zou het mooi vinden als de politieke cultuur in Haarlem zich positief en opbouwend ontwikkelt. Dat we de diversiteit van achtergronden, standpunten en belangen telkens weten te overbruggen om onze stad verder te brengen. Schouder aan schouder.