Openbare ruimte

Onze visie

Haarlem is een prachtige stad waar de inwoners trots op zijn. De openbare ruimte is hét visitekaartje van de gemeente. Vervuiling en achterstallig onderhoud van deze mooie stad is een doorn in het oog. Daarnaast weten we dat een vervuilde en rommelige openbare ruimte een negatief effect heeft op de veiligheid. Het CDA pleit er daarom voor om extra te investeren in het aanzien en onderhoud van de openbare ruimte.

Haarlem moet toegankelijk zijn voor iedereen. De openbare ruimte moet dus zo ingericht zijn dat ouderen en mensen met een beperking veilig over straat kunnen. Ook moeten er voldoende plekken zijn waar mindervaliden even kunnen zitten. De fysieke toegankelijkheid van de openbare ruimte en van gebouwen moet onder de aandacht blijven.

Wat wil CDA Haarlem

  • De grachten geven een mooie uitstraling aan Haarlem. In veel grachten liggen echter een aantal verwaarloosde of half gezonken boten. De gemeente moet hier harder ingrijpen. Bij gezonken of verloederde boten dienen eigenaren een waarschuwing te krijgen. Wanneer vervolgens geen actie wordt ondernomen, worden de boten afgevoerd en eventueel de vergunning ingetrokken.
  • Het CDA wil dat de gemeente investeert in het onderhoud van de stad. We moeten terug naar straten die goed en netjes zijn onderhouden zonder gaten in de weg en waar de tegels recht liggen. Waar we tijdig onkruid verwijderen en ons groen netjes wordt onderhouden. In jargon noemen we dit kwaliteitsniveau A.
  • In de beleving duurt het lang voordat noodzakelijk reparaties in de openbare ruimte zijn uitgevoerd. Om dit tegen te gaan dienen mensen met meldingen over de openbare ruimte van de gemeente een terugmelding te ontvangen. In deze terugmelding wordt aangegeven wat concreet met de melding gedaan wordt.
  • De gemeente moet het onderhoud van de openbare speelplaatsen verbeteren.
  • De fiets is een belangrijk vervoersmiddel dat ruimte verdient in de stad. Er is echter veel overlast in de stad doordat er te weinig stallingsmogelijkheden zijn. Het aantal fietsstallingen dient daarom uitgebreid te worden.
Extra zitgelegenheden in de stad
Meer veilige en groene speelpleinen voor onze kinderen