(Kinderen in) Armoede

Onze visie

Ook in Haarlem groeien nog te veel kinderen op in armoede. Het CDA Haarlem gelooft dat het onze gezamenlijke opdracht is om de rijkdom en veiligheid die zo velen ervaren, te delen met alle kinderen. Het CDA vindt dat er niet bezuinigd kan worden op het vergroten van kansen van kinderen. Elk kind telt! In de voorgaande jaren is er terecht veel geïnvesteerd in bijzondere regelingen om kinderen in achterstandssituaties te ondersteunen. Het gebruik en bereik van deze regelingen via de Haarlem Pas vereist blijvende aandacht.

Juist veel kinderen in achterstandsituaties hebben stimulans nodig om te kunnen laten zien of horen wie ze zijn en wat ze kunnen. Zelfvertrouwen en zelfbewustzijn hebben zij hard nodig bij hun ontwikkeling. Het Jeugdcultuur-/Jeugdsportfonds is hierbij van grote waarde. Dat fonds stimuleert het ontwikkelen van eigen sportiviteit en creativiteit.

Op initiatief van het CDA Haarlem is naast het Jeugdsportfonds ook het Sportfonds 50+ opgezet. Voor de toekomst is het ook wenselijk om ook voor jongeren ouder dan 18 jaar een regeling te ontwikkelen zodat zij kunnen blijven sporten.

Schulden zijn een groot probleem, in gezinnen en vaak ook bij jongeren. Vaak werken de schulden verlammend op het aanpakken van andere problemen die spelen. De gemeente kan en moet helpen bij het voorkomen en saneren van schulden. Voor het sociaal wijkteam en CJG moet aanpak van schuldproblematiek integraal onderdeel uitmaken van de hulp die geboden wordt.

Chronisch zieken kampen met hoge zorgkosten. Juist voor deze mensen moet de gemeente een steuntje in de rug geven. Er mag dan ook niet gekort worden op de regelingen voor chronisch zieken.

Wat wil CDA Haarlem

  • Niet bezuinigen op het Jeugdcultuur-/Jeugdsportfonds.
  • Ook sportstimulering voor niet-jongeren met minimuminkomen.
  • Niet korten op minimaregelingen.
  • Schulddienstverlening als integraal onderdeel van de zorg die geleverd wordt door sociaal wijkteam en CJG.