Bestuur, Ondernemer, IT en de Regio

Onze visie

Betrokken bestuur – voor de burger en ondernemer 
De overheid is steeds meer gaan regelen en voorschrijven. Vaak met de beste bedoelingen. Maar als er dan iets fout gaat, is de eerste reactie vaak ‘Daar moet de overheid wat aan doen!’. CDA Haarlem vindt dat de gemeente deze trend moet keren en de Haarlemmers hun eigen verantwoordelijkheid moet laten nemen. Dit vraagt om bestuurlijke moed. Inwoners, ondernemers, hun belangenorganisaties en samenwerkingsplatforms zullen zo goed mogelijk betrokken worden bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid.

CDA Haarlem staat voor een bestuur dat weet wat er leeft in Haarlem. Regulier overleg, interactieve beleidsvorming en goede inspraak zijn nodig. Wij geloven in betrokken burgers, verenigingen en andere organisaties. De gemeenteraad neemt uiteindelijk de besluiten. Zij is bij uitstek in staat de belangen van alle partijen af te wegen.

Wij geloven niet in referenda, omdat deze geen recht doen aan de nuances van politieke keuzes en burgers niet bij elkaar brengt. Er zijn geen zwart-wit oplossingen! Wij zijn daarom voor het afschaffen van het referendum.

Betrokken bestuur – voor de burger en ondernemer 
Internet is een publiek domein, waarvan de impact op de samenleving groeit en haar doet veranderen.

Wij willen een overheid, waarbij de burger zijn communicatie en transacties digitaal kan afhandelen met de overheid. Een overheid die ervoor zorgt dat haar informatie publiekelijk toegankelijk is en waarbij iedere burger over dezelfde informatie kan beschikken.

Wij willen een overheid die op fatsoenlijke wijze omgaat met de beveiliging van haar informatie en van haar burgers (kernwoorden: vertrouwelijk, integer, beschikbaar). Wij willen een overheid die investeert in een veilige en betrouwbare digitale infrastructuur.
De overheid dient het goede voorbeeld te geven en de ontwikkeling en toepassing van cybersecurity te ondersteunen.

Wat wil CDA Haarlem

Metropool Regio Amsterdam – Haarlem 
Haarlem is onderdeel van de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Hier liggen veel kansen voor goed wonen, werken en recreëren. Haarlem moet als een spin in het MRA-web zitten om mee te beslissen op het gebied van de mobiliteit (hoe blijven we bereikbaar!), economische ontwikkeling, wonen, toerisme en groen (dat gaan we natuurlijk niet bebouwen).

Recreatieschap Spaarnwoude 
Haarlem heeft een gedeelde verantwoordelijkheid voor het recreatiegebied Spaarnwoude. Dat is verstandig want Spaarnwoude is een belangrijk uitloopgebied voor onze gemeente. Veruit de meeste mensen die recreëren in Spaarnwoude komen uit Haarlem. Voor ons is het dus direct van belang dat het achterstallig onderhoud – aan bijvoorbeeld de loop- en fietsbruggen – wordt weggewerk. Als het Recreatieschap Spaarnwoude geen sluitende begroting heeft, dan moeten deelnemende gemeenten bijpassen.