Maurits de Lint

Schaduwraadslid commissie Beheer

Even voorstellen:
Maurits de Lint

Mijn naam is Maurits de Lint, ik ben 22 jaar, student, en heb nagenoeg mijn hele leven in Haarlem gewoond.

Wat doe je in het dagelijks leven?
Sinds oktober 2021 studeer ik ‘Politics & Technology’ aan de Technische Universiteit van München. Ik volg daar hoofdzakelijk vakken die te maken hebben met de grote transitievraagstukken van onze tijd: de energie- en de mobiliteitstransities. Ik geniet van München, maar sinds ik hier ben besef ik des te meer dat Haarlem mijn thuis is.

Voordat ik naar München verhuisde, studeerde ik aan de Universiteit Leiden en heb ik drie-en-een-half jaar als schaduwraadslid deel uitgemaakt van de CDA-fractie in Haarlem. Waar ik mij onder andere heb ingezet voor het behoud van zebrapaden en een autovrije zondag. 

Waarom CDA Haarlem?
De afgelopen jaren heb ik ontdekt dat degelijk bestuur op lokaal niveau niet vanzelfsprekend is. Het gaat om meer dan een mooi verhaal houden en daarmee in het lokale nieuws te komen. Het gaat om balans vinden tussen tegengestelde belangen, het maken van moeilijke keuzes en het plannen voor de langere termijn. Bij het CDA Haarlem gaat het om de inhoud, niet om praatjes voor de bühne. Daar voel ik mij prettig bij en daar heb ik vertrouwen in.

Waar wil jij je de komende 4 jaar graag voor inzetten?
Ik hoop dat ik na mijn studie in München, over anderhalf jaar, terug mag keren in Haarlem. Dan hoop ik de ervaring die ik hier heb opgedaan in te kunnen zetten in Haarlem. Om de energie- en mobiliteitstransities een impuls te geven, het debat op de inhoud te kunnen voeren en om Haarlem een nog aangenamere stad te maken voor voetgangers en fietsers.