Merijn Snoek

Lijsttrekker

Even voorstellen:
Merijn Snoek

Wat doe je in het dagelijks leven?
Wethouder Jeugd, Onderwijs en Sport in Haarlem

Waarom wil jij je inzetten voor de lokale politiek?
Als vader van 3 lieve kinderen, realiseer ik mij iedere dag weer dat ik de verworvenheden van onze samenleving niet voor lief mag nemen. Dat ik er mede verantwoordelijk voor ben om onze welvaart en vrijheid ook aan de volgende generatie te gunnen. Dat houdt dus niet op bij onze voordeur. Daarom zet ik mij in voor een Haarlem, waar het prettig is om in op te groeien, maar waar het ook fijn oud worden is.

Waarom CDA Haarlem?
Het CDA Haarlem is een leuke frisse afdeling van het CDA, waar ik me goed thuis voel. Een partij die niet de overheid, niet het individu, maar de gemeenschap centraal stelt. Een plek waar mensen naar elkaar omzien, bijvoorbeeld zoals in het verenigingsleven.

Waar wil jij je de komende 4 jaar graag voor inzetten?
Haarlem is erg populair als woonplaats. En dat is mooi! Maar er kleven ook risico’s aan. Wij willen niet de hele stad volbouwen, om vervolgens te constateren dit ten koste is gegaan van het groen, de bereikbaarheid en leefbaarheid. Dus geen grote woontorens in ieders achtertuin, maar met behoud van kwaliteit daar bouwen waar het kan, voor die doelgroepen die het het hardst nodig hebben.

Wat maakt Haarlem volgens jou zo’n mooie stad?
De Haarlemse maat! Alle voorzieningen van een grote stad en toch ook de geborgenheid van een dorp. Heerlijk!

Wat is jouw drijfveer?
Als wethouder heb ik de afgelopen vier jaar gezien dat je echt het verschil kunt maken. Voor kwetsbare jongeren, voor enthousiaste mensen met een goed initiatief, of voor verenigingen en vrijwilligers die zich dag in dag uit inzetten voor de anderen. Ik vind het heerlijk om iedere dag weer al die Haarlemmers samen te mogen werken en dan zo nu en dan door een klein zetje de goede kant uit ‘het verschil te kunnen maken’.

Wil je verder nog iets kwijt?
Het gaat niet goed met het aanzien van de politiek. Van Trump tot aan lokale politici die elkaar zwart maken, men ziet vooral veel mensen die druk met zichzelf bezig zijn. Dat zijn vaak ook de politici die het hardste schreeuwen. Ik blijf hopen dat Haarlemmers zien dat het overgrote meerendeel van de mensen die in de lokale politiek zitten, dit doen met de beste bedoelingen. Volksvertegenwoordigers die met hart ziel en zaligheid werken aan een beter Haarlem, zonder het eigenbelang daarbij voorop te zetten.

Merijn ontmoet: Rob Ridder 
Merijn Snoek in gesprek met Rob Ridder van Badmintonclub Duinwijck. Wat is er in de afgelopen jaren gebeurd en wat zijn de ambities voor de komende jaren?

Merijn ontmoet: Ruud Barnhoorn 
Merijn Snoek in gesprek met Ruud Barnhoorn, directeur van de Mgr. Huibersschool, onderdeel van het Integraal Kindcentrum (IKC) WIJZER. Wat is er in de afgelopen jaren gebeurd en wat zijn de ambities voor de komende jaren?